AMA Supercross 2019 - Minneapolis - GoPro - Jordon Smith - Final 250 Leste