X Games Minneapolis 2018 - Jackson Jacko Strong é Ouro no Moto X Best Trick