X Games Minneapolis 2017 - Moto X Freestyle - Josh Sheehan (prata)