X Games Minneapolis 2018 - Jackson Jacko Strong é Prata no Moto X Freestyle