X Games Minneapolis 2017 - Moto X Freestyle - Levi Sherwood (ouro)