X Games Minneapolis 2018 - Rob Adelberg é Bronze no Moto X Freestyle